ကျွန်ုပ်တို့၏ပြပွဲ

Canton Fair- 2015,2016,2017,2018,2019;Spoga+Gafa- 2018၊2019;National Hardware Show- 2016၊2017၊2018

တရုတ် သွင်းကုန် ထုတ်ကုန် ပြပွဲ : 2019.4

Exhibition
Exhibition

အမျိုးသား ဟာ့ဒ်ဝဲရှိုး 2018.5

Exhibition

တရုတ် သွင်းကုန် ထုတ်ကုန် ပြပွဲ :2016.4

Exhibition
Exhibition
Exhibition

တရုတ် သွင်းကုန် ထုတ်ကုန် ပြပွဲ :2016.4

Exhibition
Exhibition